بانام زیباترین، آنکه با اندازه گیری، ماه و خورشیدش را هم درک نمی کنند.

سلام؛

محو خدایم؛ حیرت زده از قدرت و مهربانی اش. همه چیز ساجد و او مسجود. او خالق و همه مخلوق. او که ساتر هر گناه است و قادر به هر کاری. همه عالم شنوای «کُن» هستند تا شیفته ی او «فیکون» کنند. خداوندا، ستارگان آسمان را و سلول هر موجود را گواه بر وجودت می بینم و خودت را نیز گواهی بر خودت.

شکر؛ شکر برای آنچه به ما دادی. خودت و قرآنت و رُسُلت. همانان که آمدند تا بانگ اذانشان به گوش ما برسد بلکه انذار شویم. همانان که آمدند و راه وجود را از میان قافله های عشق برایمان ترسیم کردند.

بس است کودکی؛ وادی زندگی منتظر من است. بازیچه ای الی وقتٍ معلوم. وقتی که کوله ی خالی ام حالم را به هم خواهد زد. می ترسم، مبادا نصیب من باشد فراق. رسم همین بوده. در انتخاب یا اینجا و یا آنجا. و هنگام دریافت اگر دنیا بخواهی هیچ، و اگر اخری بخواهی هردو. هردویی که یکیشان مارا مراد است و یکی چیزیست که می دهند. تنها برای اینکه داشته باشی.

اما این همه سخن برای چه... نتیجه می خواهم بگیرم. من این حرف هارا خوب بلدم. اما درونم را نگاه کن. چون گردوی پوکی شده ام که از خرابی درونش پوسته ی زیبا جبران نمی کند. پس بلد بودن فایده اش نه اینکه هیچ باشد، اما به کار نمی آید؛ مگر... مگر در راه بیفتی. روی غلتک. آنوقت است که با اطلاعاتت گاهی خودت را چپ و راست می کنی تا برسی. اما راه کجاست؟ جایی که راه دان خود ایستاده است؛ راه مستقیم آنجا است. راه دان ما ائمه اند. من از خودم خبر دارم -درعین بی خبری-؛ می دانم هرجا کم آوردم به خاطر دوری از ائمه بوده و هرجا موتورم عین ساعت کار کرده باز از لطف ایشان. وقتی می گویم لطف ایشان یعنی لطف خداوند توانا. خداوند تفویض کرده قدرتش را به نیکان این عالم، الحمدلله.

امشب به دلم افتاد اولین ارسال را داشته باشم به اینجا. شاید سال بعد یا سال های بعد که این نوشته را باز بخوانم نشانه ای باشد برای شکر کردن خداوند.

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا

اما اصل مطلب اینکه ان شاءالله فردا عازم مشهد مقدس و بارگاه امام هشتم علیه السلام هستم. نعمتی از جانب خداوند به من و همه ی موجودات. دعاکنید برایم که خواسته ام را در این سفر بگیرم و بر گردم. امام رضا، علیه السلام، خیلی بخشنده اند؛ خیلی.

خدایا ممنون تو ام. مخلوق تو اینگونه؛ پس... الحمدلله.

شهادت امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب شیعه، را هم تسلیت عرض می کنم.

ائمه بقیع علیهم السلام

خدانگهدار