بسم الله الرحمن الرحیم
سلام؛
دو سال پیش بود. قبل از عید نوروز قبل از کنکور. لحظاتش جلوی چشمم است. داشتم می رفتم مشهد و اینجا خدا حافظی ام را نوشتم. شیرین ترین دقایق را در آن سفر گذراندم. با خودم قرار گذاشتم این را نماد حقانیت اسلام در ذهنم داشته باشم و هیچوقت فراموش نکنم. چیزی نگذشت که این قول و قرار را مسئله ای پاک کرد... آن مسئله هم سرچشمه اش نادانی بود و احساس لحظه ای پیشرفت. شاید اگر استاد اخلاقی می شناختم با شدت کمتری سقوط می کردم. به هرحال تلاش چندماهه ام به فنا رفت و اکنون اکثر ذهنم را سوالات اعتقادی کم و بیش فلسفی پر کرده بود. بعید است کسی در ایام کنکور شروع به اصول فلسفه علامه و کتاب حدیث و عقاید بیش از دروسش مراجعه کند. البته فکر نکنم من هم این کار را کرده باشم! اما به یکباره حجم زیادی از وقتم را به آن ها اختصاص دادم. ای کاش یک استاد اخلاق داشتم؛ یک استاد راهنمای تهذیب نفس. بعد ها فهمیدم سایت آقا می تواند این کاربرد را داشته باشد. البته درحد یک سری کلمات کلیدی فقط. و من هنوز هم حیرانم... حیرانی ای که اگر اشتباه پس از آن سفر نبود شاید تا الآن حل شده بود.
بگذریم. وقت زیاد است برای سفره دل پهن کردن. تا الآن سایت های زیادی راه انداختم اما یا پرداخت نکردم یا پر از مشکل بودند. در نتیجه تصمیم گرفتم به وبلاگ برگردم. البته یک سری به بلاگ بیان زدم، آن اوائل اکثرا انقلابی بود. انقلابی نبود حداقل محل فساد درش کم پیدا بود اما الآن فرق کرده است. امیدوارم که حل شود.
به هر حال الله عزیز بخواهد اینجا مطلب می گذارم. برای اینکه مشخص فعالیت کنم این اطلاعات را باید اینجا یادداشت کنم:
هدف
یافتن راه رسیدن به خدا

موضوع
خود و خدا
فایده
اطمینان؛ ایمان به خدا؛ یقین.
مؤلف
فقها؛ احادیث؛ قرآن.
مباحث
خدا
  بررسی وجود
  شناخت
 
خود
  شناخت
    درک نوع رابطه ی بین خدا و خود
جایگاه بحث
مبنای تمام تصمیم ها و فعالیت ها در زندگی
غرض
فهمیدن واقعیت و راه زندگی
روش تعلیم
مراجعه مستقیم و غیرمستقیم به فقها باتوجه به استدلال عقلی شان ماخوذه از حدیث.

یاعلی
(تماس با بنده از طریق rabbani1377@ gmail .com ممکن است)